မျှော်မှန်းချက်

ဒေသတွင်းနှင့် နိုင်ငံတော်ရေရှည်ဖွံဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် အထောက်အကူပြုမည့် အရည်အသွေးမြင့် လူသားအရင်းအမြစ်များကို ပြုစုပျိုးထောင်ပေးနိုင်သော နိုင်ငံတကာနှင့် ရင်ဘောင်တန်းနိုင်သည့် တက္ကသိုလ်တစ်ခုဖြစ်လာစေရန်