ဥပဒေပညာဌာန


စဉ်အမည်ရာထူး/ဌာနပညာအရည်အချင်းအီးမေးလ်လိပ်စာ
1‌ဒေါက်တာစိမ်းလဲ့လဲ့အောင်ပါမောက္ခ/ဌာနမှူး
ဥပဒေပညာဌာန
ဥပဒေ၊ မဟာဥပဒေ၊ ပါရဂူ (ဘွဲ့)drseinleileiaung@gmail.com
2‌ဒေါက်တာရွယ်နောင်းပါမောက္ခ
ဥပဒေပညာဌာန
ဥပဒေ၊ မဟာဥပဒေ၊
မဟာသုတေသန၊ ပါရဂူ (ဘွဲ့)
roinau29@gmail.com
3‌ဒေါက်တာတင်လတ်ဟန်တွဲဖက်ပါမောက္ခ
ဥပဒေပညာဌာန
ဥပဒေ၊ မဟာဥပဒေ၊ ပါရဂူ (ဘွဲ့)tinlatthan22@gmail.com
4‌ဒေါက်တာခိုင်မြတ်ထွန်းတွဲဖက်ပါမောက္ခ
ဥပဒေပညာဌာန
ဥပဒေ၊ မဟာဥပဒေ၊ ပါရဂူ (ဘွဲ့)khinemyattun76@gmail.com
5‌ဒေါက်တာရီရီဌေးတွဲဖက်ပါမောက္ခ
ဥပဒေပညာဌာန
ဥပဒေ၊ မဟာဥပဒေ၊ ပါရဂူ (ဘွဲ့)yychaungwa@gmail.com
6‌ဒေါက်တာစန်းသော်တာဝင်းတွဲဖက်ပါမောက္ခ
ဥပဒေပညာဌာန
ဥပဒေ၊ မဟာဥပဒေ၊ ပါရဂူ (ဘွဲ့)
7‌ဒေါ်နှင်းပွင့်ဦးကထိက
ဥပဒေပညာဌာန
ဥပဒေ၊ မဟာဥပဒေ (ဘွဲ့)
tutor.hninpwint@gmail.com
8ဒေါက်တာခင်နှင်းဝင့်ကျော်ကထိက
ဥပဒေပညာဌာန
ဥပဒေ၊ မဟာဥပဒေ၊
မဟာသုတေသန၊ ပါရဂူ (ဘွဲ့)
khinhninnwintkyaw@gmail.com
9‌ဒေါက်တာဂျူးဂျူးကထိက
ဥပဒေပညာဌာန
ဥပဒေ၊ မဟာဥပဒေ၊
မဟာသုတေသန၊ ပါရဂူ (ဘွဲ့)
juejue11188@gmail.com
10ဆလိုင်းဗျက်ဇနောလ်ကထိက
ဥပဒေပညာဌာန
ဥပဒေ၊ မဟာဥပဒေ၊
ပါရဂူ (ဘွဲ့)
1.biakte@gmail.com
11‌ဒေါက်တာရတနာမြစိန်ကထိက
ဥပဒေပညာဌာန
ဥပဒေ၊ မဟာဥပဒေ၊
မဟာသုတေသန၊ ပါရဂူ (ဘွဲ့)
yadana16188@gmail.com
12‌ဒေါ်အိအိမိုးဖြူလက်ထောက်ကထိက
ဥပဒေပညာဌာန
ဥပဒေ၊ မဟာဥပဒေ (ဘွဲ့)
eieimoephyu2015@gmail.com
13‌ဒေါ်ဝင်းဝင်းထွေးလက်ထောက်ကထိက
ဥပဒေပညာဌာန
ဥပဒေ၊ မဟာဥပဒေ (ဘွဲ့)
mis.winwinhtwe.14@gmail.com