ဒဿနိကဗေဒဌာန


SrNameDesignation/ DepartmentEducationE-Mail
1​ဒေါက်တာဒေါ်မာမာကြည်ပါမောက္ခ (ဌာနမှူး)ဝိဇ္ဇာဘွဲ့၊ ဝိဇ္ဇာဂုဏ်ထူးဘွဲ့၊ မဟာဝိဇ္ဇာဘွဲ့၊ ပါရဂူဘွဲ့drmarkyi11@gmail.com
2​ဒေါက်တာအေးသက်သက်ဝင်းပါမောက္ခ ဝိဇ္ဇာဘွဲ့၊ ၊ မဟာဝိဇ္ဇာဘွဲ့၊ ပါရဂူဘွဲ့Ayethetthetwin100@gmail.com
3​ဒေါက်တာဒေါ်သီတာမျိုးတွဲဖက်ပါမောက္ခဝိဇ္ဇာဘွဲ့၊ ၊ မဟာဝိဇ္ဇာဘွဲ့၊ ပါရဂူဘွဲ့thidamyo1977@gmail.com
4ဒေါ်မာမာချိုတွဲဖက်ပါမောက္ခဝိဇ္ဇာဘွဲ့၊ ၊ မဟာဝိဇ္ဇာဘွဲ့mcho0990@gmail.com
5ဦးစန်းယုရှိန်ကထိကဝိဇ္ဇာဘွဲ့၊ ၊ မဟာဝိဇ္ဇာဘွဲ့sanyushein1315@gmail.com
6​ဒေါက်တာဒေါ်ဖြိုးသိဂကထိကဝိဇ္ဇာဂုဏ်ထူးဘွဲ့၊ မဟာဝိဇ္ဇာဘွဲ့၊ မဟာသုတေသနဘွဲ့၊ ပါရဂူဘွဲ့phyotheingi69@gmail.com
7ဒေါ်လှိုင်လှိုင်မြင့်လက်ထောက်ကထိကဝိဇ္ဇာဘွဲ့၊ ၊ မဟာဝိဇ္ဇာဘွဲ့hhlaingmyint.edu.mm@gmail.com