သင်္ချာဌာန


စဉ်အမည်ရာထူး/ဌာနပညာအရည်အချင်းE-mail
1ဒေါက်တာမာမာသောင်းပါမောက္ခ၊ဌာနမှူး/သင်္ချာBSc, BSc (Hons.), MSc, PhDmarmarthaung@gmail.com
2ဒေါက်တာအေးအေးခိုင်ပါမောက္ခ/သင်္ချာBSc (Hons.), MSc, PhDayeayekhaing2417@gmail.com
3ဒေါက်တာမြင့်မြင့်အေးတွဲဖက်ပါမောက္ခ/သင်္ချာBSc, MSc, PhD
4ဒေါက်တာထုရော်တွဲဖက်ပါမောက္ခ/သင်္ချာBSc (Hons.), MSc, PhD
5ဒေါက်တာဇော်မင်းအောင်တွဲဖက်ပါမောက္ခ/သင်္ချာBSc (Hons.), MSc, PhDzawminnaung74@gmail.com
6ဒေါ်စိုးစိုးခိုင်ကထိက/သင်္ချာBSc, MSc
7ဦးမြင့်ဦးကထိက/သင်္ချာBSc (Hons.), ME(Tech)oomyint261@gmail.com
8ဒေါက်တာစမ်းစမ်းမော်ကထိက/သင်္ချာBSc, MSc, PhDsansanmawmdy2009@gmail.com
9ဒေါ်ခင်သီတာမြင့်ကထိက/သင်္ချာBSc, MSc
10ဦးဟန်‌ဇော်ထွန်းကထိက/သင်္ချာBSc (Hons.), MScuuhanzaw123htila@gmail.com
11ဒေါ်အေးမြတ်မွန်ကထိက/သင်္ချာBSc, MSc, MResayemyatm305@gmail.com
12ဒေါ်ယဉ်မွန်မြင့်ကထိက/သင်္ချာBSc (Hons.), MScyinmonmyintkpt@gmail.com
13ဒေါ်ရှင်နှောင်းကထိက/သင်္ချာBSc (Hons.), MSc84hnaung@gmail.com
14ဒေါက်တာသင်းသင်းဆွေကထိက/သင်္ချာBSc (Hons.), MSc, PhD
15ဒေါက်တာသီရိထိုက်စံလက်ထောက်ကထိက/သင်္ချာBSc, MSc, MRes., PhDsanthirihtaik@gmail.com
16ဦးမင်းဇော်ဦးလက်ထောက်ကထိက/သင်္ချာBSc, MSc
17ဒေါ်စိုးစိုးညွန့်နည်းပြ/သင်္ချာBSc (Hons.), MScSoeSoeNyut24@gmail.com
18ဒေါ်ဉမ္မာရွှေနည်းပြ/သင်္ချာBSc (Hons.), MSc
19ဦးစောဟန်နေထွန်းနည်းပြ/သင်္ချာBSc (Hons.), MScsawhannaytun89@gmail.com