ဓာတုဗေဒဌာန


စဉ်အမည်ရာထူး/ဌာနပညာအရည်အချင်းE-mail
1ဒေါက်တာခင်အေးမေပါမောက္ခ၊ဌာနမှူး/ဓာတုဗေဒBSc, BSc (Hons.), MSc, PhDkhinayemay 11@gmail.com
2ဒေါက်တာသီသီချောတွဲဖက်ပါမောက္ခ/ဓာတုဗေဒBSc (Hons.), MSc, PhDthithichaw101271@gmail.com
3ဒေါက်တာရီရီဝင်းတွဲဖက်ပါမောက္ခ/ဓာတုဗေဒBSc (Hons.), MSc, PhDyiyiwin2014yw@gmail.com
4ဒေါက်တာခင်သီတာညိုတွဲဖက်ပါမောက္ခ/ဓာတုဗေဒBSc (Hons.), MSc, PhDkhinthida.nyo@gmail.com
5ဒေါက်တာဥမ္မာအေးတွဲဖက်ပါမောက္ခ/ဓာတုဗေဒBSc (Hons.), MSc, PhDohngyi.ohngyi@gmail.com
6ဉီးမျိုးသန်းကထိက/ ဓာတုဗေဒBSc (Q), MScmyothan6@gmail.com
7ဒေါ်စိုးစိုးကထိက/ ဓာတုဗေဒBSc (Hons.), MScmssoesoe74@gmail.com
8ဒေါက်တာမြတ်မြတ်စိုးကထိက/ ဓာတုဗေဒBSc (Hons.), MSc, PhDmyatmyatsoe548@gmail.com
9ဒေါက်တာဌေးဌေးအောင်ကထိက/ ဓာတုဗေဒBSc (Hons.), MSc, PhDhtayhaung@gmail.com
10ဒေါက်တာခင်သီတာကထိက/ ဓာတုဗေဒBSc (Hons.), MSc, PhDkhint7940@gmail.com
11ဒေါ်စိုးမီမီကထိက/ ဓာတုဗေဒBSc (Hons.), MScsoemimi22@gmail.com
12ဒေါ်အေးအေးသန့်ကထိက/ ဓာတုဗေဒBSc (Hons.), MScaaye5191@gmail.com
13ဒေါက်တာမေမြင့်သူကထိက/ ဓာတုဗေဒBSc (Hons.), MSc, MRes., PhDmaymyintthuthu.28581@gmail.com
14ဒေါက်တာမာမာခိုင်ကထိက/ ဓာတုဗေဒBSc (Q), MSc, MRes., PhDmmkhine666@gmail.com
15ဒေါက်တာစေတနာထွန်းကထိက/ ဓာတုဗေဒBSc (Hons.), MSc, MRes., PhDdecembersaytanar@gmail.com
16ဒေါက်တာသော်သော်ထွန်းကထိက/ ဓာတုဗေဒBSc (Hons.), MSc, MRes., PhDthawthawtun8@gmail.com
17ဒေါက်တာငုဝါဆွေကထိက/ ဓာတုဗေဒBSc (Hons.), MSc, PhDnguwahswechemist@gmail.com
18ဒေါ်ဟေမာန်မင်းဦးကထိက/ ဓာတုဗေဒBSc (Hons.), MSc, MRes.mhan13361min@gmail.com
19ဒေါ်ငြိမ်းချမ်းအေးကထိက/ ဓာတုဗေဒBSc (Q), MSc, MRes.dawjuju2018@gmail.com
20ဒေါ်ဖြူဖြူအောင်သရုပ်ပြ/ဓာတုဗေဒBSc (Hons.), MSc, MRes.puregirl7493@gmail.com