တက္ကသိုလ်သမိုင်းကြောင်း

သမိုင်းအကျဉ်း

          တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကောလိပ်ကို (၂၃-၅-၁၉၉၇)ရက်နေ့ တွင် စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။(၁-၄-၁၉၈၀) ရက်နေ့၌ ထားဝယ်ကောလိပ်အဖြစ် ပြောင်းလဲ ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။ ထိုနောက် (၆-၄-၁၉၉၉)ရက်နေ့တွင် ထားဝယ်ဒီဂရီကောလိပ်အဖြစ်သို့လည်းကောင်း ၊ (၂၂-၂-၂၀၀၀) ရက်နေ့ တွင် ထားဝယ်တက္ကသိုလ် အဖြစ်သို့ လည်ကောင်း အဆင့်ဆင့်တိုးမြှင့် ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။

တည်နေရာ၊ နယ်မြေအကျယ်အဝန်း


နယ်မြေဟောင်းတည်နေရာ              ရှမ္မလည်ဆွဲရပ်ကွက်၊ ထားဝယ်မြို့နယ်။


နယ်မြေဟောင်းအကျယ်အဝန်း          ၄.၄၇၃ ဧက


နယ်မြေသစ်တည်နေရာ                   လောင်းလုံးမြို့နယ်၊ ကမြောကင်းကျေးရွာအုပ်စု၊


သောကြာပြင်ကျေးရွာ၊ ဆင်ဘုရားရုပ်ထုအနီး။


    နယ်မြေသစ်အကျယ်အဝန်း               ၃၅၇.၆၇ ဧက