တက္ကသိုလ်သမိုင်းကြောင်း

တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကောလိပ်ကို (၂၃-၅-၁၉၇၇)ရက်နေ့တွင် စတင် ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။ (၁-၄-၁၉၈၀)ရက်နေ့တွင် ထားဝယ်ကောလိပ်အဖြစ် ပြောင်းလဲ ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် (၆-၄-၁၉၉၉)ရက်နေ့တွင် ထားဝယ်ဒီဂရီကောလိပ် အဖြစ်သို့လည်းကောင်း၊ (၂၂-၂-၂၀ဝ၀)ရက်နေ့တွင် ထားဝယ်တက္ကသိုလ်အဖြစ်သို့ လည်းကောင်း အဆင့်ဆင့်တိုးမြှင့်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။